kdo je Micon?

Náš tým poradců s mnohaletou pracovní zkušeností v oboru poskytuje komplexní ekonomický servis pro všechny tuzemské i zahraniční ekonomické subjekty.  Vedle vedení účetnictví se převážně jedná  o odborné poradenství v rámci krizového podnikového řízení, daňového plánování a zajišťování statutárních i forenzních auditů společností.

Pro naše klienty zajišťujeme projektové řízení, optimalizujeme podnikové procesy či je přímo zavádíme, zabýváme se budováním  kvalitní ICT struktury a podílíme se významnou měrou na implementaci podnikových informačních  systémů (Helios, Navision, SAP, systémy skladového hospodářství, zavádění čárových kódů atp.)

Mise

Zjednodušujeme podnikání a přebíráme za klienty ty zodpovědnosti, ve kterých se velmi dobře vyznáme a za které si ručíme.

 

Vize

Stát se pro naše klienty  partnerem s vysokou přidanou hodnotou v rámci poskytovaných služeb.

MICON Finance, s.r.o.
Rybná 716/24,
110 00 Praha 1

Counter:120659

telefon: +420 723 112 198
e-mail: info@micon.cz
web: www.micon.cz

IČ: 021 66 861, DIČ: CZ 021 66 861
č.ú. 7681818001/5500
IBAN: CZ98 5500 0000 0076 8181 8001