Finanční řízení

Máme více jak 10ti leté praktické zkušenosti z oblasti finančního řízení.  Umíme nastavit podnikové procesy s důrazem na jejich rentabilitu a efektivitu. Umíme  posoudit reálná rizika a získat nad nimi kontrolu.

Optimalizujeme procesy pro finanční řízení podniku a dále pak zejména:

  • Vytvoříme finanční plány (zejména dlouhodobý finanční plán, Sales Plan, Businessplan, Forecasting..)
  • Optimalizace toků hotovosti, resp. volného pracovního kapitálu
  • Vyladíme strukturu finančních zdrojů (použitím různých způsobů podnikového financování např. finanční a operativní leasing, faktoring, provozní úvěrování atp.
  • Optimalizujeme, restrukturalizujeme a rozumně snížíme náklady
  • Nastavíme reportingový balíček (nastavíme nejzákladnější reporty potřebné pro řízení firmy)


 

Nezávazná poptávka

MICON Finance, s.r.o.
Rybná 716/24,
110 00 Praha 1

Counter:119887

telefon: +420 723 112 198
e-mail: info@micon.cz
web: www.micon.cz

IČ: 021 66 861, DIČ: CZ 021 66 861
č.ú. 7681818001/5500
IBAN: CZ98 5500 0000 0076 8181 8001