Vedení účetnictví

Účetnictví není pro naše klienty jen obyčejné "Má dáti, Dal" nýbrž způsob jak zachytit veškeré složité podnikové transakce. Zahrnuje jak plánování účetního i daňového hospodářského výsledku, soulad se všemi právními předpisy, tak i naplnění očekávání zákazníků.

Vedení účetnictví zahrnuje zejména tyto činnosti:

 • zpracování účetní agendy
 • online náhled klientů do účetnictví jejich společnosti
 • strukturování účetnictví dle potřeb klienta
 • vyhotovení účetní závěrky
 • zpracování agendy daně z přidané hodnoty včetně ověření úplnosti a správnosti daňových dokladů
 • vedení daňové agendy, včtně platby záloh na daně atd.
 • archivace účetních dokladů
 • součinnost při kontrolách příslušných institucí
 • sestavení reportingu dle potřeb klienta včetně převodu na jiné účetní standardy (IFRS, HB II atd.)
 • konsolidace a vyhotovení konsolidované účetní závěrky
 • zpracování statistických výkazů

 

Nezávazná poptávka

MICON Finance, s.r.o.
Rybná 716/24,
110 00 Praha 1

Counter:120647

telefon: +420 723 112 198
e-mail: info@micon.cz
web: www.micon.cz

IČ: 021 66 861, DIČ: CZ 021 66 861
č.ú. 7681818001/5500
IBAN: CZ98 5500 0000 0076 8181 8001