Restrukturalizace podniku

Se znalostí podnikových procesů jsme schopni rychle analyzovat současný stav fungování Vašeho podniku a  navrhnout možné zlepšení jednotlivých oblastí v rámci manažerského poradenství. Přesné pojmenování problémů a využití všech příležitostí se stane významným impulsem i pro Vaše podnikání.

Nezávazná poptávka

MICON Finance, s.r.o.
Rybná 716/24,
110 00 Praha 1

Counter:119884

telefon: +420 723 112 198
e-mail: info@micon.cz
web: www.micon.cz

IČ: 021 66 861, DIČ: CZ 021 66 861
č.ú. 7681818001/5500
IBAN: CZ98 5500 0000 0076 8181 8001