Vedení mezd

Vedení mezd je o vysoké důvěře a odpovědnosti při zpracování. Nabízíme zejména:

  • Průběžné zpracování agendy příjmů ze závislé činnosti
  • Přihlášení a odhlášení zaměstnance k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
  • Zpracování měsíčních a ročních vyúčtování, hlášení pro příslušné instituce
  • Online náhled klientů do mzdové agendy jejich společnosti
  • Reporting mzdových nákladů dle potřeb vedení společnosti
  • Součinnost při kontrolách příslušných institucí
  • Vyhotovení výkazů pro statistické účely
  • Archivace mzdových dokladů

 

Nezávazná poptávka

MICON Finance, s.r.o.
Rybná 716/24,
110 00 Praha 1

Counter:119893

telefon: +420 723 112 198
e-mail: info@micon.cz
web: www.micon.cz

IČ: 021 66 861, DIČ: CZ 021 66 861
č.ú. 7681818001/5500
IBAN: CZ98 5500 0000 0076 8181 8001